aktualno

News

SMUČARSKI IZLET - KATSCHBERG

24.05.2013 | Otvoritev Geološkega in Alpinskega centra Sele / Vstop v Zvezo "Gorske vasi"

Arbeiterkammer

„Voda je človekova pravica“:
Online-peticija na www.kaernten.arbeiterkammer.at