davki in takse

Pristojbina za vodo:

gospodinjstvo - € 30,00 / leto
mali kmet - € 37,00 / leto
kmet- € 51,00 / leto


Pristojbine za odvažanje smeti:

Pristojbinska stopnja znaša za:     

- 1 60 l vrečo ..………………….  € 7,00 v odvoznem območju
- 1 60 l vrečo  …………………..   € 6,50 v območju, kjer se odvažajo odpadki le
      v času od 01.05. do 30.09.
- 1 60 l vrečo ……………………  € 6,00 v posebnem območju
- 1 120 l smetnjak ………………  € 9,00 za eno izpraznitev
- 1  240 l smetnjak ……………… € 15,70 za eno izpraznitev