kronika

Začetki

Geschichtsfoto von Zell

Prva naselitvena prizadevanja v teku 11. stoletja.
Leta 1280 so Sele v listinah prvič omenjene z imenom "Cel".
V 13.in 14. stoletju se je pričela namenska naselitvena in krčevinska faza.
1492 so vdrli Turki v Sele.
1524 je bilo zabeleženih v Selah 43 kmetij.
Leta 1536 se prvič omenja sedlo "Na šajdi".
Kot prva svobodna kmeta sta leta 1630 omenjena Meležnik in Kališnik.
Leta 1670 so bila določena v okraju Sele naselja.
Leta 1862 so prešla posestva v last svobodnih kmetov.
Leta 1868 so dobili zapisane servitutne in pašne pravice.